Zápach v Levoči: Stretnutie bolo viac ako emotívne

starostoviadetom

Na Mestskom úrade v Levoči si v piatok za jeden stôl zasadli predstavitelia mesta, okolitých obcí, ako aj zástupca levočskej spoločnosti Tatra Agrolev, i kompetentné orgány, ktoré majú čo povedať do problematiky nepríjemného zápachu, šíriaceho sa mestom a okolím už dlhodobo.

Stretnutie inicioval prešovský župan Milan Majerský (KDH).

Konalo sa v pomerne emotívnej atmosfére, primátor mesta Miroslav Vilkovský (nezávislý) má však z neho rozporuplné dojmy.

Zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP), Okresného úradu v Levoči, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Levoči, mesta Levoča, obcí Spišský Hrhov, Úloža, Harichovce, ako aj konateľ spoločnosti Tatra Agrolev Peter Kováč si vymenili názory na problém s pretrvávajúcim smradom v meste.

Kováč: Neplašte a nevytvárajte paniku

„Samozrejme, naši občania sú nespokojní, volajú nám, riešime to väčšinou cez políciu, ale nič sa tým neporieši,“ uviedol starosta obce Úloža Pavol Abrahamovský (Smer–SD).

„Pýtame sa ako zástupcovia týchto vlastníkov pôdy, čo sa vlastne aplikuje na tieto plochy? Máme pocit, že sa neaplikuje hnojovica, ale niečo iné,“ doplnil poslanec z Úlože Rastislav Šefčík (nezávislý).

Konateľ spoločnosti Tatra Agrolev povedal, aby sa ľudia nedali zavádzať.

„Dajte si to odborne vysvetliť. Neobťažujte týmito výrokmi nás. My nič nezákonné nerobíme. My robíme tak, ako káže zákon. Neplašte a nevytvárajte paniku,“ zdôraznil Kováč.

platstarostu1200

„Smrad znepríjemňuje život už nielen Levočanom, ale aj obyvateľom okolitých obcí a návštevníkom mesta. Ako je možné, že 15-tisíc ľudí v tomto meste cíti smrad? Zapácha to, kvalita života je na mizernej úrovni hlavne v dňoch, keď sa hnojí. Ako je možné, že v okolitých obciach sa taktiež znižuje kvalita života? Ľudia majú problém zastaviť na odpočívadle nad Levočou a natankovať, dať si tu obed. Návštevníci majú problém prísť do mesta v čase, keď je nahnojené. Ako je možné, že jediný pán Kováč necíti smrad a ako je možné, že tu nie je orgán, ktorý by zakázal aplikáciu takéhoto hnojiva?“ oponoval mu župan Majerský.

„O čom to rozprávate, akých 15-tisíc ľudí? Nezavádzajte, ja som vám už na jar povedal, aj mestu, že nech sa páči, celé zastupiteľstvo nech príde pred našu firmu, z každej cisterny im podarujem vzorku a v deň aplikácie sa rozostavte po meste, či niekde v meste smrdí,“ reagoval Kováč.

„Konateľ spoločnosti Tatra Agrolev stále tvrdí, že odoberá od Biotiky Slovenská Ľupča pomocnú pôdnu látku natural harmony. Keď som sa ho to osobne pýtal, povedal mi, že áno. Na otázku, či môže spoločnosť zmiešavať na svojom poľnohospodárskom dvore iné látky, ako nakupovanú látku, mi bolo zo strany ÚKSUP-u odpovedané, že nemôže. My ako mesto však máme informácie, že spoločnosť odoberá aj iné látky,“ zdôraznil levočský primátor Miroslav Vilkovský.

Predstavitelia mesta i okolitých obcí vyčítali nedostatočný postup ÚKSUP-u vo veci aplikovania hnojovice na polia v meste a okolí zo strany levočskej spoločnosti.

„Za nás musím povedať, že my nemáme pocit, že minimálne od septembra 2019 vykonal ÚKSUP všetko, čo bolo v jeho možnostiach. Práve naopak, máme pocit, že v konaniach boli nedostatky,“ zdôraznil poslanec mestského zastupiteľstva v Levoči Pavol Papcun (KDH).

ÚKSUP vykonal 11 kontrol, vydal regulačné opatrenie

Ako zdôraznila Ildikó Maggioni Brázová, riaditeľka odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií na ÚKSUP-e, kontrolný ústav vykonal všetky zákonom stanovené možnosti od januára tohto roka.

„Môžem povedať, čo je zákonná povinnosť. Je to kontrola skladovania hnojiva, kontrola aplikácie a vyrábanie certifikácie a povolení. Od januára 2019 až do dnešného dňa ÚKSUP vykonal 11 kontrol. Niektoré prebiehali až dva mesiace, boli víkendové kontroly, boli nielen na podnet, ale aj z vlastnej iniciatívy. ÚKSUP v snahe vyriešiť pretrvávajúce problémy so zápachom vydal, v súlade so zákonom o hnojivách, doteraz 12 rozhodnutí,“ argumentovala riaditeľka odboru.

Podľa nej kontrolný ústav svojimi rozhodnutiami a regulačnými opatreniami sa snažil dosiahnuť elimináciu vedľajších, nepriaznivých javov hnojenia.

„Za porušenia, zistené počas kontrol, bola spoločnosti Tatra Agrolev uložená aj poriadková pokuta za nespoluprácu, za marenie kontroly. Boli vydané aj regulačné opatrenia. Na základe odberov boli zistené zvýšené obsahy draslíka, fosforu v pôdnych vzorkách. Vydali sme regulačné opatrenie – rozhodnutie na zákaz hnojenia do roku 2022. Ide o zákaz hnojenia na zraniteľných plochách,“ vysvetlila Ildikó Maggioni Brázová.

Vilkovský: Nikomu sa nepodarilo zjednotiť Levoču tak, ako pánovi Kováčovi

Vilkovský má zo stretnutia rozporuplné dojmy. Podľa neho žiadne zásadné ďalšie kroky sa nedozvedeli.

„Vieme len to, že ÚKSUP vydal regulačné opatrenie, ktoré je síce právoplatné, ale kontrolovaný subjekt môže použiť aj mimoriadne prostriedky na dovolanie sa svojich práv. Je otázne, ako bude ďalej postupovať,“ uviedol primátor Levoče.

Podľa neho ÚKSUP v realite dokáže odkontrolovať len papierovú dokumentáciu.

„V skutočnosti nie je v silách ÚKSUP-u odkontrolovať cisterny, ktoré odchádzajú na polia a čo sa na tie polia v skutočnosti leje,“ zamyslel sa Vilkovský.

„Nikomu sa v Levoči nepodarilo naštvať 14 783 obyvateľov tak, ako sa to podarilo pánovi Kováčovi a spoločnosti Tatra Agrolev, a nikomu sa nepodarilo Levoču zjednotiť tak, ako sa to podarilo pánovi Kováčovi. Nie je to len o mne ako o primátorovi, ale je to obyvateľoch mesta,“ dodal primátor.

Prípad súvisiaci s aplikáciou hnojív spoločnosťou Tatra Agrolev vyšetruje aj polícia ako prípad podozrenia z manipulácie s odpadmi.


Podporte nás