Mesiac: marec 2020

#spolupredeti alebo Domáca videoškola

Kedže je výučba v tejto chvíli výlučne na nás rodičoch a väčšina škôl hlavne v menších obciach nemá kapacitu ani technické zázemie na nejaký online video prenos vyučovania, padlo rozhodnutie ponúknuť moje vlastné kapacity a znalosti učiteľom a spoločne vytvoriť sériu učebných videí.