logo
Dňom 24.3.2020 som sa po zrelej úvahe rozhodol ukončiť činnosť stránky PLATSTAROSTU.SK.  To znamená, že už si nebudete môcť zobraziť platy starostov a primátorov na jednom mieste. K ukončeniu viedlo už neudržateľné napádanie zo strany niektorých starostov. Vačšinu starostov si veľmi vážim a máme dovolím si povedať aj korektný vzťah. Pochopili, že o čo mi vlastne šlo. Týmto ľuďom ĎAKUJEM za všetko. Naozaj už neviem, nechcem a nevládzem bojovať s veternými mlynmi.

Ak sa niektorý starosta cíti urazený - OSPRAVEDLŇUJEM SA MU!

Čo sa týka akcie STAROSTOVIA DEŤOM, tak tú samozrejme dokončíme tak ako pravidelne sa uskutočňovala aj do tejto CORONA krízy. V tejto akcii, už budem komunikovať výlučne so zapojenými ľuďmi. Čo sa týka 2. ročníka, ešte nepadlo pevne rozhodnutie, nakoľko stále je to niečo pre deti, takže to sa rozhodnem ešte do termínu spustenia, ktorý je 1. 8. 2020.

ŽELÁM KAŽDÉMU VŠETKO DOBRÉ!

Ilavský Juraj - autor stránky
Stratené heslo